The ones who are crazy enough to think that they can change the world,

are the ones who do

(Steve Jobs)

Mensen – Organisatie – Verandering

Het optimisme spat er vanaf in bovenstaande quote van Jobs. En dat optimisme delen wij: waar een wil is, is een weg. Van den Bosch Coaching & Consultancy ondersteunt u in het ontdekken van die wil en het vinden van een weg.

Daarbij zijn grote én kleine veranderingen belangrijk. Alle verandertrajecten in organisaties en in het gedrag van mensen zijn enorm waardevol en van grote betekenis voor de organisatie, uzelf en uw omgeving.

Wij ondersteunen u bij het analyseren van de huidige situatie, denken mee over nodige veranderingen en begeleiden het proces om te komen tot oplossingen en het behalen van uw einddoel.

Voor deskundige en professionele begeleiding, zowel in individuele (executive) coaching, organisatieadvies, interim oplossingen, en arbeidsrechtelijke vraagstukken, zijn wij uw geschikte en betrouwbare partner die maatwerk levert.

There’s only one thing that makes a dream impossible to achieve:
the fear of failure.

(Paulo Coelho)

Elke verandering vraagt om moed. Of het nu gaat om individueel menselijk gedrag, of om een organisatieverandering. Het zit in de aard van mensen om het bekende en vertrouwde te omarmen. Maar soms is het nodig om uit onze comfortzone te stappen. Bijvoorbeeld als ons gedrag onze ontwikkeling remt of zorgt voor terugkerende belemmeringen in contacten met andere mensen of omdat een andere context ons noodzaakt tot het bijstellen van onze keuzes. Wij ondersteunen u om de angst voor onzekerheid en mogelijk falen te overwinnen en te investeren in de toekomst.

Wij bieden oplossingen voor vraagstukken op het gebied van ‘mensen, organisatie en verandering’ en de verschillende combinaties hiervan.

Uitgangspunt van onze advisering en begeleiding daarbij is: oog voor de mensen én de organisatie, voor het proces én het resultaat. Daarbij focussen wij ons op de oplossing of het doel, niet op het probleem.

Coaching

Coaching is ‘leren en ontwikkelen langs de weg van tweegesprekken’. In die gesprekken lopen wij samen met u op en creëren een vertrouwde en veilige sfeer om zo uw leer- en ontwikkelproces mogelijk te maken. Dat proces is gericht op uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Daar heeft u niet alleen zelf, maar ook uw werkgever of organisatie baat bij. Wij richten ons samen met u op:

 • een positief veranderingsproces
 • het bereiken van doelen
 • het verkrijgen van inzicht
 • het versterken en helen van wat zwak of belemmerend is
 • het verstevigen van uw kracht

Wij beginnen met een intakegesprek, waarin we de coachvraag en het gewenste resultaat verhelderen. Op basis daarvan formuleren we doelstellingen en stellen wij een traject op maat samen. Waar nodig of wenselijk zetten we (psychologische) testen in.

Als beroepscoach(es) werken wij volgens de Internationale Ethische gedragscode en richtlijnen. Dat betekent onder andere dat wij

 • uitgaan van gelijkwaardigheid in de gesprekken
 • uitgaan van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het traject
 • vertrouwelijkheid in acht nemen. Dat laatste garanderen wij óók in het geval uw werkgever de opdrachtgever is.

U kunt bij ons terecht voor executive coaching, persoonlijke coaching en co-active coaching. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of de contactgegevens.

Consultancy

De omgeving waarin uw organisatie opereert, is continu in verandering. Of het nu gaat om techniek, regulering of ontwikkelingen en sfeer in de maatschappij.

Om de aansluiting met de omgeving te behouden en/of te versterken en effectief mee te bewegen met de omstandigheden, is herijking van strategie, beleid en doelen essentieel. Wij denken in dit proces als sparringpartner met u mee, wij adviseren over de aanpak van de gewenste veranderingen en ondersteunen desgewenst bij de implementatie.

Als helder is waar en wanneer welke verandering wenselijk is binnen uw organisatie, begeleiden of ondersteunen wij u in het veranderproces.

 • verandering of optimalisatie van processen
 • verandering of optimalisatie van managementstijlen en medewerkersstijlen
 • veranderingen in de structuur van uw organisatie
 • veranderingen in de cultuur van de organisatie
 • begeleiding bij de betrokkenheid van medezeggenschapsorganen en medewerkers

Dat laatste is vanuit onze visie een belangrijk onderdeel (zie ook arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen).

Helaas is het bij sommige veranderingen noodzakelijk dat de arbeidsovereenkomst met medewerkers wordt beëindigd. Natuurlijk wilt u dat proces zo zorgvuldig mogelijk laten verlopen en goed werkgeverschap in acht houden. Wij helpen u bij:

 • het plannen en doorlopen van de nodige stappen (rekening houdend met arbeidswetgeving en de regels van het UWV)
 • het voeren van gesprekken
 • adviseren bij eventuele geschillen

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of de contactgegevens.

Interim

Door verschillende omstandigheden kan het nodig zijn een functie of (project)rol tijdelijk in te vullen door een externe professional. Bijvoorbeeld omdat de invulling van een positie na het vertrek van een medewerker niet zeker is, omdat uw organisatie andere doelen of prioriteiten heeft gekregen en de functie daarom in verandering is, vanwege verlof van een medewerker of omdat u de expertise zelf (tijdelijk) niet in huis heeft.

Wij bieden interim oplossingen voor functies en (project)rollen in:

 • algemeen management
 • bedrijfsvoering
 • de breedte van het HR vakgebied
 • het implementeren van veranderingsprocessen

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken via het contactformulier of de contactgegevens.

Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen

Mensen zijn voor u als ondernemer of manager uw belangrijkste kapitaal. Bij alle thema’s binnen de HR cyclus, van werven en aanstellen van uw medewerkers tot en met (en soms na) het einde van het dienstverband krijgt uw organisatie te maken met arbeidswetgeving. Uiteraard wilt u alles zorgvuldig voor uw medewerkers regelen en zorgdragen voor goed werkgeverschap. Wij bieden u juridische hulp. Wij geven ondersteuning en/of advies bij arbeidsrechtelijke vraagstukken en komen samen met u tot oplossingen.

Mogelijk heeft u in uw organisatie te maken met medezeggenschap. Een goede relatie met u als bestuurder is van groot belang. Bij o.a. organisatieveranderingen, beleidsontwikkelingen en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden moet u dat immers samen met de medezeggenschap tot stand brengen.

Wij ondersteunen u zowel procesmatig als inhoudelijk op de verschillende onderwerpen die de medezeggenschap raken.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of de contactgegevens.

mr. drs. Paula van den Bosch

“Er is een verschil in luisteren om te reageren, en luisteren om te begrijpen”

Al van jongs af aan interesseert Paula zich in mensen, hun motieven, gedrag en ontwikkeling. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in het dagelijks – alleen of met vriendinnen – analyseren van en reflecteren op het gedrag van de mensen om haar heen. Wat maakt dat mensen doen wat ze doen – of juist niet? Wat zou de onderliggende oorzaak daarvan zijn? Wat zouden deze mensen met hun gedrag eigenlijk bedoelen of misschien wel wensen?

Later kwam daar een interesse in de bredere context van (team)sport, competitie en organisaties bij: Wat maakt dat mensen en medewerkers, en daarmee ook organisaties, boven zichzelf uit kunnen stijgen en meer presteren dan ze zelf ooit hadden kunnen vermoeden?

Vanaf 1994 studeerde Paula daarom Algemene Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Tijdens beide studies richtte zij zich met name op Arbeid, Arbeidsverhoudingen en Organisatie. Binnen de Sociale Wetenschappen specialiseerde zij zich in Communicatie- en Verandermanagement. Binnen Rechtsgeleerdheid studeerde zij af in het Arbeids- en Ondernemingsrecht.

De eerste 10 jaar van haar loopbaan werkte Paula als consultant voor verschillende consultancy firms (onder andere EY en Korn Ferry) en werkte voor opdrachtgevers in zowel de profit als non profit. Zij adviseerde of had de projectleiding op het gebied van (HR)strategie, organisatie-effectiviteit, transities en reorganisaties. Ook vraagstukken over arbeidsrecht en -verhoudingen en de ontwikkeling van medewerkers pakte zij op.

Na deze 10 jaar vond zij het tijd voor een rol ‘aan de andere kant van de tafel’, en werd zij HR Manager, adjunct directeur en directielid bij meerdere organisaties.

In de verschillende rollen deed zij ook haar coaching ervaring op. Zowel collegiaal, als leidinggevende en in verandertrajecten bij opdrachtgevers. Gedurende haar loopbaan schoolde zij zich bij in persoonlijkheidanalyse en coaching.

Naast bovenstaande opleidingsachtergrond en brede werkervaring, heeft zij in haar persoonlijke leven veel ervaringen opgedaan in de rol van kind, medewerker, partner en moeder, die haar hebben gevormd tot de persoon die ze nu is. Zij wil werken en leven vanuit energie en optimisme en herkent zichzelf in competenties als: analytisch, organisatiesensitief, resultaatgericht, gedreven, creatief, communicatief, sociaal en empathisch.

De combinatie van al deze ervaringen zowel zakelijk als privé, maakt dat zij een serieuze en professionele partner is voor uw vragen, op het gebied van coaching, consultancy, interim oplossingen en arbeidsrecht.

Paula woont in Zeist, maar haar werkgebied reikt van Amsterdam tot Eindhoven, en van Rotterdam tot Apeldoorn.

Paula van den Bosch heeft verschillende certificaten behaald binnen haar verschillende vakgebieden, volgt Permanente Educatie binnen deze vakgebieden en is aangesloten bij meerdere beroepsorganisaties en vakverenigingen.
Als coach werkt zij volgens de ICE ethische gedragscode.

 • Management & Consulting – Platform voor organisatieprofessionals
 • Lean Six Sigma – Green Belt
 • DISC Persoonlijkheidsanalyse – Trainer
 • Permanente Educatie bij Instituut voor Arbeidsrecht

Contact gegevens

Van den Bosch Coaching & Consultancy werkt op locatie van de opdrachtgever en voor persoonlijke coaching gesprekken in overleg op wisselende locaties in het land. Neem via onderstaand formulier contact op of maak een afspraak voor een vrijblijvend online kennismakingsgesprek.

Van den Bosch Coaching & Consultancy
Griffensteijnseplein 27
3703 BE Zeist
M: 06 51494214
info@vandenboschconsultancy.nl
info@vandenboschcoaching.nl
KvK: 65352254
BTW: NL002140155B65